top of page

Doen

denken.jfif

Ons koffiehuis wil een broedplaats zijn voor nieuwe gedachten, en voorop lopen in het bedenken van mogelijkheden hoe we de wereld (te beginnen met Winsum) elke dag een kleine beetje mooier kunnen maken. We willen geen genoegen nemen met structuren waarin mensen worden uitgewrongen, vereenzamen, in angst leven of worden genegeerd. Samen willen we op zoek gaan naar manieren om als betrokken locals op te trekken, en daarbij in ieders behoefte te voorzien. We zien hierbij duidelijk in dat veranderingen in eigen levensstijl, overtuiging en levensinvulling nauw verweven zullen zijn met de gerichtheid op ‘de ander’.

Denken ‘dichtbij’: we bieden de mogelijkheden en setting om na te denken over bestaande problemen met betrekking tot vereenzaming, individualisering en zingeving. We delen gedachten met elkaar, inspireren door middel van informatievoorziening en het verzamelen van ideeën, maar bieden zeker nadrukkelijk de ruimte voor mensen om zelf met elkaar in gesprek te gaan, en de mogelijkheden te verkennen. De Buurvrouw wil daarbij faciliterend en ondersteunend zijn, en waar mogelijk fysiek ruimte bieden aan meetings, activiteiten en gerelateerde zaken. Er is ook nadrukkelijk ruimte voor initiatieven uit de zakelijke hoek.

Denken ‘ver weg’ : het onder de aandacht (laten) brengen van onrechtvaardige situaties elders in de wereld, zodat mensen in Winsum en omstreken bewust worden en actie kunnen ondernemen. Hoewel we de situaties in de regio niet onderschatten zijn we ons bewust van de schrijnende situaties elders in deze wereld. We willen daar, terwijl we bezig zijn in ons eigen dorp, niet de ogen voor sluiten. Ook al is het vaak lastig om direct bij te dragen aan oplossingen ver weg, we willen hier vasthoudend naar zoeken, en nog belangrijker : gezamenlijk. De Buurvrouw is ervan overtuigd dat mensen verschil kunnen maken, ook op afstand. Denken over initiatieven, eigen levenswijze, visie op de wereldverhoudingen, delen uit Westerse overvloed etc. zijn thema’s die altijd hand in hand zouden moeten gaan met de plaatselijke afspiegeling daarvan.

bottom of page