top of page

Stichting 

Algemene gegevens

Stichting Deelcafe De Buurvrouw Winsum

 

Bezoek- & postadres :

Hoofdstraat Obergum 38

9951 AH Winsum

Bankrekening: NL54 RBRB 8836 8367 04

RSIN: 864295686
Kvk: 87443511

Doelstelling 
'Een goede buur voor de ander, dichtbij en ver weg'

 

‘Dichtbij delen’

Het delen van tijd en aandacht met mede-inwoners, samen optrekken als lokale gemeenschap bevorderen, mensen tot bloei laten komen in een omgeving die naar hen omziet

‘Ver weg delen’

Het structureel ondersteunen van- en betrokken zijn bij initiatieven die zich inzetten tegen de bestrijding van onrechtvaardige situaties wereldwijd

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Delen dichtbij

Creëren van een koffiehuis als fysieke ontmoetingsplek (‘drinken’)

Mensen in staat stellen om hun goede bedoelingen vorm te geven, door middel van o.a. ontmoetingen in het deelcafé, kleine vrijwilligerstaken uitvoeren die door organisaties worden aangedragen, eigen initiatieven organiseren etc. (‘delen’)

Inspireren van- en geïnspireerd worden door bezoekers om op een (ver)nieuw(d)e manier na te denken over delen, o.a. door films, boeken, bijeenkomsten, activiteiten, bedrijfsbijeenkomsten etc. (‘denken’)


Delen ver weg

Meeropbrengsten van het koffiehuis worden geïnvesteerd in projecten/initiatieven die de medemens in nood ‘ver weg’ ondersteunt, liefst met directe betrokkenheid van Winsumers in het buitenland (‘drinken’ en ‘delen’)

Constructieve communicatie tussen ‘ver weg’ (ondersteunde projecten/personen) en ‘dichtbij’ mogelijk maken en onder de aandacht brengen (‘delen’)

Het onder de aandacht (laten) brengen van onrechtvaardige situaties elders in de wereld, zodat mensen in Winsum bewust worden en actie kunnen ondernemen (‘denken’)​

Lees hier het visiedocument van Deelcafé De om meer te leren over de missie en visie:

Bestuur

Voorzitter: Antoinette Heijink
Penningmeester: Patrick Norg
Secretaris: Annemieke Reker

Algemeen bestuurslid/ communicatie: Agnes Bus
 

Beloningsbeleid

Alle functies, zowel bestuurlijk als organisatie-breed zijn op 100% vrijwillige basis en zodoende onvergoed. 


 

 

 

bottom of page